• Żywice SLA/DLP

Żywice SLA/DLP dają nam możliwość druku modeli jeszcze bardziej precyzyjnych niż wydruki z filamentu. Wyglądem, modele wydrukowane z żywicy przypominają obiekty wykonane metodą wtrysku. Dzięki żywicom jesteśmy w stanie wydrukować modele posiadające bardzo dużą ilość detali.