• Gwarancja

W przypadku reklamacji filamentu z tytułu gwarancji - zakupionego w naszym sklepie internetowym i na innych platformach zakupowych, na których sprzedajemy nasz produkty do procesu reklamacyjnego wymagane jest ORYGINALNE PUDEŁKO PRODUCENTA z możliwą do odczytania etykietą zawierajacą numer partii.